Onderzoek onder consumenten naar de effectiviteit van DIY handleidingen

Zelf aan de slag met repareren; de wetenschap aan het woord

13 maart, 2024

Bij Jafix.com weten we al dat consumenten best zelf aan de slag willen met repareren, maar dat we ze dan wel een beetje op weg moeten helpen. 

En dat wordt nu onderschreven door een onderzoek van Bente de Keizer, student gedragseconomie aan Tilburg University. Fijn om ook uit wetenschappelijke hoek te leren wat werkt en wat beter kan. 

Tipje van de sluier; een filmpje alleen is niet voldoende! 

Tijdens haar stage bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzocht Bente de invloed van reparatiehandleidingen op het reparatiegedrag van de Nederlandse consument. In haar onderzoek paste ze verschillende interventies toe; geldbesparing, duurzaamheid en sociale normen, werd gekeken naar de bereidheid van consumenten om meubels zelf te repareren. 

Tijdens het vooronderzoek maakte ze gebruik van een tweetal handleidingen op de site van Jafix.com 

Uit het onderzoek blijkt dat een effectieve handleiding de volgende kenmerken moet hebben:

  • Een lijst van benodigde onderdelen en de kosten ervan.
  • Begeleidende foto’s en tekstuele uitleg van de reparatie.
  • Ondersteuning van video's.
  • Een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de reparatie.
  • De verwachte tijdsduur voor het uitvoeren van de reparatie.

Laat dat nou precies de basis zijn van onze handleidingen! 

Daarnaast geven respondenten suggesties aan voor verbeteringen, zoals een beknopte samenvatting van de handleiding, slagingskansen van de reparatie, een overzicht van waar producten te koop zijn, en een lijst met uitsluitingen - bijvoorbeeld situaties waarin de handleiding niet van toepassing is.

Vooral die slagingskans is wat ons betreft interessant. Dus daar gaan we verder mee aan de slag. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 62% van de respondenten ervaring heeft met meubelreparatie en dat er een grote bereidheid is om reparatiehandleidingen te gebruiken, met 67% van de respondenten die aangeven bereid te zijn een handleiding te proberen. 

Consumenten die bereid zijn de reparatiehandleidingen te gebruiken, zijn vooral gemotiveerd door kostenbesparing, duurzaamheid, emotionele binding met het meubel, gemak en vertrouwen, en praktische overwegingen zoals het dagelijks gebruik van het meubel.

Maar niet iedereen pakt het gereedschap meteen op. Zorgen over kosten, onzekerheid en ongemak, angst om de situatie te verergeren, gebrek aan motivatie en tijd, en ervaringen uit het verleden zijn veelgehoorde redenen om toch maar niet aan de slag te gaan. 

Kortom; consumenten willen wel, maar hebben een beetje hulp nodig. En fabrikanten en retailers kunnen daar actief bij helpen door bijvoorbeeld workshops te geven, producten en onderdelen te voorzien van reparatiehandleidingen (bijvoorbeeld via een QR-code op het product) en reparatiekist te maken.

En waarom willen we dit allemaal? Als we consumenten aan het repareren krijgen, gaan we pas echt aan de slag met het verlengen van de levensduur van spullen. Daar zit de echte winst voor het milieu, pas dan hebben we het over een circulaire maatschappij. 

Bij Jafix.com begrijpen we dat en hebben er de technologie voor. Verder praten? Neem eens contact op, dan praten we verder.