Repareren of nieuwe kopen

Laat jij een kapot apparaat repareren of vervang je het meteen?

Nu.nl vroeg het haar lezers

07 February, 2024

Nu.nl vroeg haar lezers te reageren op de stelling "Laat jij een kapot apparaat repareren of vervang je het meteen?"

Er waren wel 564 reacties, maar wat is de algemene tendens? 

Een analyse die we uitgevoerd hebben laat het volgende zien: 

 • Positief over repareren: 311 reacties
 • Negatief (voorkeur voor nieuwe aanschaf): 147 reacties
 • Neutraal (niet duidelijk uit de reactie af te leiden): 107 reacties

Deze getallen moet je zien als indicatie en niet exact. Daarnaast is de vraag of het nu.nl reactiepubliek representatief is voor de Nederlandse bevolking. Mensen die positief staan tegenover repareren zullen wellicht eerder op de stelling reageren dan mensen die dat niet zijn, dus de resultaten zijn gekleurd, maar het is in ieder geval interessant om te lezen dat meer dan de helft positief lijkt te staan tegenover. 

Positief
Van de mensen die positief staan, hoeveel repareert zelf en hoeveel laat het repareren?

 • Zelf repareren: 177 reacties
 • Laten repareren: 43 reacties
 • Overig (niet gespecificeerd of anders): 91 reacties

Ongeveer de helft van de mensen die positief is tegenover repareren, repareert het dus zelf! Van het totaal is dat is dat ongeveer 1/3. 

Waarom negatief?
Hier wordt het echt interessant! Wat wordt bij de reacties die negatief zijn vaak als belemmering gezien om te repareren?

Dit zijn de top redenen:

 • Kosten: 188 keer genoemd. Dit suggereert dat veel mensen reparaties te duur vinden.
 • Tijd: 156 keer genoemd. Dit duidt op een perceptie dat reparaties tijdrovend zijn. 
 • Beschikbaarheid van onderdelen: 80 keer genoemd. Dit wijst op problemen met het vinden van de benodigde onderdelen voor reparaties
 • Overig (zoals garantie, veroudering, behoefte aan een nieuw model, enz.): 69 keer genoemd.
 • Moeilijkheid: 36 keer genoemd. Dit kan wijzen op een gebrek aan vaardigheden of kennis om reparaties uit te voeren.
 • Kwaliteit: 30 keer genoemd. Zorgen over de kwaliteit of betrouwbaarheid van gerepareerde items.

Dat kosten de grootste factor zijn is geen verassing. Deels komt dit doordat reserveonderdelen soms te duur zijn. Het goede nieuws is dat concurrentie en regelgeving hier hopelijk wat aan gaan doen.

Overigens, een eervolle vermelding voor het Repair Cafe, dat wordt 3x genoemd!